ΑΙΩΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗ / ETERNAL SPARTA
  

Ώ λαμπρά Λακωνική πόλις Σπάρτη.....   
  

Ώ λαμπρά Λακωνική πόλις Σπάρτη    
κλέος της Ελλάδος και του κόσμου όπλων    
παράδειγμα, της σωφροσύνης Γυμνάσιο και Τέμενος    
και της κάθε άλλης αρετής πηγή και ένοπτρον,    
Τα θέσμια της Πολιτείας σου και τους νόμους,    
με τις άλλες ηθικές αρετές σου όταν ανασκοπώ,    
και μετά δίπλα στον Ευρώτα σε κοιτάζω    
ανακράζω προς τον χώρο της Αρτέμιδός σου:    
Πού είναι τώρα ο αγαθός Λυκούργος σου, οι Διόσκουροι    
Θεϊκοί Δίδυμοι, Κάστωρ και Πολυδεύκης,    
ο Αναξανδρίδας, ο Ορθρυάδης και ο Γύλιππος,    
Ευρυσθένη και Λεωνίδα πού τώρα κατοικείτε;    
Και εσείς Ατρείδα και Παυσανία, λαμπρέ άρχων,    
Λύσανδρε, Αρίστων, Αγησίλαε και Ξάνθιππε.    
Όχι η Ρώμη,    
αλλά οι καιροί και η αθλιότης των τωρινών γενεών    
σε μετέβαλαν σε Μυζιθρά υπό τον Κωνσταντίνο.    
   
Σπάρτη, Αύγουστος του 1447    
Περιηγητής Κυριάκος de Pizicolli, ο Καλαβρός (1391 – 1452),    
   
 

Ένα συγκλονιστικό επίγραμμα του Ιταλού περιηγητού του 15ου αιώνος Κυριάκου του Καλαβρού, ο οποίος είχε σημειώσει στα γραπτά του και το ότι «οι Δελφοί ονομάζονται Καστρί από τον μωρό εντόπιο όχλο που αγνοεί τι είδους χώματα πατάει».. Η νεοελληνική απόδοση είναι του Βλ. Ρασσιά με βάση την ελληνική μετάφραση του 15ου αιώνος η οποία από τον ιστορικό Λάμπρου αποδίδεται στον ίδιο τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα (πηγή: περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ)     
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΩΝ ΣΤΩΪΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΒΛΑΣΗ Γ. ΡΑΣΣΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ