ΑΙΩΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗ / ETERNAL SPARTA
 
ΣΤΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ" ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ... 
ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ !
 

Tρία απατεωνίστικα αποσπάσματα της Μακκαβαίϊκης ανθελληνικής προπαγάνδας που προσπαθούσε να αποδείξει ακόμη και... δεσμούς αίματος (εκ σπέρματος... Αβραάμ) ανάμεσα στους Εβραίους και τους Σπαρτιάτες. Έως εδώ καλά, δεδομένης της ξεκάθαρης προθέσεως των γραφέων τους. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας και Ορθόδοξου Θρησκεύματος του Νεοελληνικού Κράτους, εδίδασκε προσφάτως για αληθινά αυτά τα ανιστόρητα και ανθελληνικά αποσπάσματα στα παιδιά μας, μερικές σελίδες μάλιστα πριν την εικόνα του Αλεξάνδρου που τάχα προσκυνούσε τον Μέγα Ραββίνο !!!  

   
  
«Και τούτο το αντίγραφον των επιστολών ων έγραψεν Ιωνάθαν τοις Σπαρτιάταις. “Ιωνάθαν αρχιερεύς (…) Σπαρτιάταις τοις αδελφοίς χαίρειν. Έτι πρότερον απεστάλησαν επιστολαί προς Ονίαν τον αρχιερέα παρά Αρείου του βασιλεύοντος εν υμίν ότι εστέ αδελφοί ημών, ως το αντίγραφον υπόκειται (…) Και επεδέξατο Ονίας τον άνδρα τον απεσταλμένον ενδόξως και έλαβε τας επιστολάς, εν αις διεσαφείτο περί συμμαχίας και φιλίας”.»   
(Μακκαβαίων Α΄, 12:5-8)  

«Και τούτο το αντίγραφον των επιστολών, ων απέστειλαν Ονία. “Άρειος βασιλεύς Σπαρτιατών Ονία ιερεί μεγάλω χαίρειν. Ευρέθη εν γραφή περί τε των Σπαρτιατών και Ιουδαίων, ότι εισίν αδελφοί και ότι εισίν εκ γένους Αβραάμ (…) Και η ύπαρξις υμών ημίν εστι, και τα ημών υμίν εστιν”.»   
(Μακκαβαίων Α΄, 12:19-23)  

«Και τούτο το αντίγραφον των επιστολών, ων απέστειλαν οι Σπαρτιάται. “Σπαρτιατών άρχοντες και η πόλις Σίμωνι ιερεί μεγάλω και τοις πρεσβυτέροις και τοις ιερεύσει και των λοιπώ δήμω των Ιουδαίων αδελφοίς χαίρειν”.»   
(Μακκαβαίων Α΄, 14:20) 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΩΝ ΣΤΩΪΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΒΛΑΣΗ Γ. ΡΑΣΣΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ