ΑΙΩΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗ / ETERNAL SPARTA
 
Πίναξ  Λακεδαιμονίων Ολυμπιονικών 
  
  
Έτος Άθλημα Περιοχή Ολυμπιονίκης  
  
720  Δόλιχος Σπάρτη  Άκανθος  
716  Στάδιον Σπάρτη  Πυθαγόρας  
708  Πένταθλον Σπάρτη  Λάμπις  
708  Πάλη Σπάρτη  Ευρύβατος  
700  Στάδιον Σπάρτη  Αθηράδας  
684  Στάδιον Σπάρτη  Κλεοπτόλεμος  
680  Στάδιον Σπάρτη  Θάλπις  
676  Στάδιον Σπάρτη  Καλλισθένης  
676  Πένταθλον Σπάρτη  Φιλόμβροτος  
672  Πένταθλον Σπάρτη  Φιλόμβροτος  
668  Πένταθλον Σπάρτη  Φιλόμβροτος  
668  Στάδιον Σπάρτη  Χάρμις  
664  Στάδιον Σπάρτη  Χίονις  
664  Δίαυλος Σπάρτη  Χίονις  
660  Στάδιον Σπάρτη  Χίονις  
660  Δίαυλος Σπάρτη  Χίονις  
656  Στάδιον Σπάρτη  Χίονις  
656  Δίαυλος Σπάρτη  Χίονις  
648  Στάδιον Σπάρτη  Γύλις (ή Γύγις)  
640  Στάδιον Σπάρτη  Σφαίρος  
636  Στάδιον Σπάρτη  Αρυτάμας  
632  Στάδιον Σπάρτη  Ευρυκλείδας  
632  Πάλη παίδων Σπάρτη  Ιπποσθένης  
628  Στάδιον Σπάρτη  Ολυνθεύς  
628  Πένταθλον παίδων Σπάρτη  Ευτελίδας  
624  Πάλη Σπάρτη  Ιπποσθένης  
624  Στάδιον Σπάρτη  Ριψόλαος  
620  Στάδιον Σπάρτη  Ολυνθεύς  
620  Πάλη Σπάρτη  Ιπποσθένης  
616  Πάλη Σπάρτη  Ιπποσθένης  
612  Στάδιον Σπάρτη  Λυκώτας  
612  Πάλη Σπάρτη  Ιπποσθένης  
608  Πάλη Σπάρτη  Ιπποσθένης  
604  Στάδιον Σπάρτη  Γέλων  
604  Πάλη παίδων Σπάρτη  Ετοιμοκλής  
600  Πάλη Σπάρτη  Ετοιμοκλής  
596  Πάλη Σπάρτη  Ετοιμοκλής  
596  Στάδιον Σπάρτη  Χρυσάμαξος  
592  Στάδιον Σπάρτη  Ευρυκλής  
592  Πάλη Σπάρτη  Ετοιμοκλής  
588  Πάλη Σπάρτη  Ετοιμοκλής  
580  Στάδιον Σπάρτη  Επιτελίδας  
552  Στάδιον Σπάρτη  Λάδρομος  
548  Τέθριππον Σπάρτη  Ευαγόρας  
544  Τέθριππον Σπάρτη  Ευαγόρας  
540  Τέθριππον Σπάρτη  Ευαγόρας  
508  Πάλη Σπάρτη  Καλλιτέλης  
504  Τέθριππον Σπάρτη  Δαμάρατος  
500  Πένταθλον Σπάρτη  Ακματίδας  
484  Τέθριππον Σπάρτη  Πολυπείθης  
476  Δόλιχος Σπάρτη  Άγνωστο όνομα  
476  Στάδιον παίδων Σπάρτη  Άγνωστο όνομα  
468  Δόλιχος Σπάρτη  [...]μήδης  
444  Τέθριππον Σπάρτη  Αρκεσίλαος  
440  Τέθριππον Σπάρτη  Πολυκλέας  
432  Τέθριππον Σπάρτη  Λυκίνος  
428  Τέθριππον Σπάρτη  Ανάξαδρος  
424  Τέθριππον Σπάρτη  Λέων  
420  Τέθριππον Σπάρτη  Λίχας  
416  Άγνωστο αγώνισμα Σπάρτη  Λακράτης  
396  Τέθριππον Σπάρτη  Κυνίσκα  
392  Τέθριππον Σπάρτη  Κυνίσκα  
388  Τέθριππον Σπάρτη  Ξέναρχος  
384  Τέθριππον Σπάρτη  Ευρυβιάδης (ή Ευρύβατος)  
368  Συνωρίς Σπάρτη  Ευρυλεονίς  
316  Στάδιον Σπάρτη  Δεινοσθένης  
308  Πάλη Σπάρτη  Σελεάδας (ή Σελείδας)  
300  Άγνωστο αγώνισμα Σπάρτη  Ευβάλκης  
296  Πάλη Σπάρτη  Αμφιάρης  
244  Στάδιον Σπάρτη  Αλκίδας  
104  Στάδιον Σπάρτη  Νικόδαμος  
64  Στάδιον Σπάρτη  Ανδρέας  
81 μ.χ.χ. Άγνωστο αγώνισμα Σπάρτη Πρατομελίδας  
221 Στάδιον Σπάρτη Π. Αίλιος Αλκανδρίδας  
225 Στάδιον Σπάρτη Π. Αίλιος Αλκανδρίδας  
 
 
(Από το βιβλίο του Βλάση Γ. Ρασσιά "ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ", εκδόσεις Ανοιχτή Πόλη)
 
 
 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΩΝ ΣΤΩΪΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΒΛΑΣΗ Γ. ΡΑΣΣΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ