ΑΙΩΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗ / ETERNAL SPARTA
 
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης :  "Εν Σπάρτη" 
  
 
  

Δεν ήξερεν ο βασιλεύς Κλεομένης, δεν τολμούσε-   
δεν ήξερε έναν τέτοιον λόγο πώς να πει   
προς την μητέρα του: ότι απαιτούσε ο Πτολεμαίος   
για εγγύησιν της συμφωνίας των ν' αποσταλεί κι αυτή   
εις Αίγυπτον και να φυλάττεται•   
λίαν ταπεινωτικόν, ανοίκειον πράγμα.   
Κι όλο ήρχονταν για να μιλήσει• κι όλο δίσταζε.   
Κι όλο άρχιζε να λέγει• κι όλο σταματούσε.   
Μα η υπέροχη γυναίκα τον κατάλαβε   
(είχεν ακούσει κιόλα κάτι διαδόσεις σχετικές),   
και τον ενθάρρυνε να εξηγηθεί.   
Και γέλασε• κ' είπε βεβαίως πιαίνει.   
Και μάλιστα χαίρονταν που μπορούσε νάναι   
στο γήρας της οφέλιμη στην Σπάρτη ακόμη.   
Όσο για την ταπείνωσι - μα αδιαφορούσε.   
Το φρόνημα της Σπάρτης ασφαλώς δεν ήταν ικανός   
να νοιώσει ένας Λαγίδης χθεσινός•   
όθεν κ' η απαίτησίς του δεν μπορούσε   
πραγματικώς να ταπεινώσει Δέσποιναν   
Επιφανή ως αυτήν• Σπαρτιάτου βασιλέως μητέρα.   
   

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης    
 
  

(Από το βιβλίο του Βλάση Γ. Ρασσιά "ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ", εκδόσεις Ανοιχτή Πόλη)
  
 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΩΝ ΣΤΩΪΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΒΛΑΣΗ Γ. ΡΑΣΣΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ