ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ Γ. ΡΑΣΣΙΑ

Κάνοντας ΚΛΙΚ επάνω σε κάποια εξώφυλλα, μπορείτε να διαβάσετε μικρά αποσπάσματα από τα βιβλία.
«Υπάρχουν και εντελώς αστόχαστοι άνθρωποι, που, ως ιστορικοί, γράφουν με την αφελέστατη πίστη πως είναι αυτομάτως δκαιωμένες όλες οι απόψεις που έχει ο λαός, ειδικά της δικής τους εποχής, καθώς και πως το να γράφει κάποιος σύμφωνα με αυτά που κυριαρχούν στην δική του εποχή, ισοδυναμεί εν γένει με το να είναι τάχα δίκαιος. Μια πίστη από την οποία επωφελείται η σύγχρονη θρησκεία... Πρόκειται για αφελείς ιστορικούς, που ονομάζουν "αντικειμενικότητα" το να αποτιμά κάποιος τις απόψεις και τις πράξεις του παρελθόντος με τις τρέχουσες απόψεις της τωρινής εποχής... Αποστολή τους είναι να προσαρμόζουν το παρελθόν σε ό,τι τετριμμένο υπάρχει στο παρόν. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν αντίθετα ως "υποκειμενική", κάθε εξιστόρηση που δεν αποδέχεται ως γνώμονά της αυτό που προσκυνάει η λεγόμενη κοινή γνώμη» (Φρ. Νίτσε)

1.  Λούφα & Παραλλαγή (ποιήματα), Αθήναι 1979 και 1981   

Ποίηση Μπητ από έναν νεαρό περιηγητή των μητροπολιτικών δρόμων.   

Beat poetry by a young wanderer in the metropolotan streets. 

2.  Underground Press. Η Ιστορία του, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 1982   
   

Η (εικονογραφημένη)  Ιστορία του έντυπου Αντεργκράουντ στις δεκαετίες του 60 και 70.   

The (illustrated) History of the underground and alternative Press in the Sixties and Seventies. 

3.  Ela Poemas (ποιήματα), Boulder Colorado 1984, μετφ. στην Πορτογαλική: T. Pereira   
   
Selected Rassias' poetry translated in Portugese by Teresinka Pereira.  To read two poems from the book,  click on the cover of the book    

 

4.  Underground Press (2η έκδοση, συμπληρωμένη),    
εκδόσεις
«Ελεύθερος Τύπος», Αθήναι 1988   
  

Η (εικονογραφημένη)  Ιστορία του έντυπου Αντεργκράουντ στις δεκαετίες του 60 και 70.   

The (illustrated) History of the underground and alternative Press in the Sixties and Seventies.  

 

5.  Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου. Τόμος Α: Περί Των Πατρώων Θεών, εκδόσεις «Πανδερκής Ήλιος», Αθήναι 1992, ISBN 960-85311-1-X   

Ο πρώτος τόμος μίας γενναίας τριλογίας πάνω στην Αρχαιοελληνική Παράδοση. Σε αυτόν τον πρώτο τόμο ο συγγραφέας περιγράφει (και υπερασπίζεται) τις ηθικές και θρησκευτικές απόψεις και πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων.   
   
The first volume of a daring trilogy on the ancient Hellenic Tradition. In this first volume Rassias describes (and defends) the moral and religious perspectives and beliefs of the ancient Greeks.
    
6.  Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου. Τόμος B: Η Συρρίκνωση Της Αρχαίας Ψυχής, εκδόσεις «Πανδερκής Ήλιος», Αθήναι 1993, ISBN 960-85311-2-8   

Ο δεύτερος τόμος της προαναφερθείσης τριλογίας πάνω στην Αρχαιοελληνική Παράδοση. Σε αυτόν τον δεύτερο τόμο ο συγγραφέας εξετάζει το πώς η αυτοθεσμιζόμενη ελληνική ΠΟΛΙΣ καταργήθηκε από τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, το πώς η απαίτηση του τελευταίου να λατρεύεται ως.. Ολύμπιος Θεός έβλαψε σοβαρά τα θρησκευτικά ήθη και επίσης το πώς οι Έλληνες κατέληξαν τελικά ένα αλλοτριωμένο ανίσχυρο έθνος μέσα στην αχανή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.   
   
The second volume of the mentioned daring trilogy on the ancient Hellenic Tradition. In this second volume Rassias examines how the self-governed hellenic POLIS was terminated by Philip and Alexander, how the demand of the later to be worshipped as.. Olympian God damaged seriously the religious morals, and also how the Hellenes ended up an alienated powerless nation under the vast Roman Empire.
 

 
 
 
 
7.  Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου. Τόμος Γ: Ες Έδαφος Φέρειν.., εκδόσεις «Πανδερκής Ήλιος», Αθήναι 1994, ISBN 960-85311-3-6   

Ο τελικός τόμος της τριλογίας του συγγραφέα πάνω στην Αρχαιοελληνική Παράδοση. Σε αυτόν τον τρίτο συγκλονιστικό τόμο περιγράφεται η καταστροφή του ελληνικού Πολιτισμού από τους εκχριστιανισμένους Ρωμαίους της Κωνσταντινουπόλεως ("Βυζαντινούς") και οι απηνείς διωγμοί των χριστιανών κατά των Ελλήνων Εθνικών.   
   
The third volume of the mentioned trilogy on the ancient Hellenic Tradition. In this third and shocking volume Rassias narrates the destruction of the hellenic Civilization by the christianized Romans of Constantinople ("Byzantines") and the ferocious persecutions of the christians against the greek pagans.
   
  
Κάντε κλικ στο εξώφυλλο για μία βιβλιοκριτική της εποχής.

8.  Έθνος, Εθνισμός, Εθνοκράτος, Εθνικισμός, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 1996, ISBN 960-85311-4-4  (επανεκδόθηκε σε 2η βελτιωμένη έκδοση το 2006)  

Μία γενναία προσπάθεια ξεκαθαρίσματος εννοιών που στις ημέρες μας συγχέονται (σκοπίμως ή από άγνοια) προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε κάθε υγιά απόπειρα στροφής προς τις αρχαίες, προχριστιανικές Παραδόσεις.   

A daring effort to serarate meanings confused (in purpose or because of ignorance) to the point of causing serious problems to all healthy attempts to return to the ancient pre-christian Traditions.  

9.  Ζεύς. Συμβολή Στην Επανανακάλυψη Της Ελληνικής Κοσμοαντιλήψεως, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 1996, ISBN 960-7747-01-8 (επανεκδόθηκε σε 2η βελτιωμένη έκδοση το 2005)   

Η εκτενεστέρα έως στιγμής μελέτη της ελληνικής και παγκοσμίου βιβλιογραφίας πάνω στη λατρεία του Θεού Διός. Ο συγγραφέας καταθέτει με λεξικογραφική σειρά και παράθεση εικόνων 527 λατρευτικά επίθετα του υπάτου των Ολυμπίων Θεών.   

The lengthiest up till today study of the greek and international biliography on the worship of God Zeus. The author presents in alphabetical order together with numerous interesting illustrations 527 cult names of the soupreme Olympian God. 

10.  Εορτές & Ιεροπραξίες Των Ελλήνων, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 1997, ISBN 960-7748-05-0 (2α έκδοση 2000)   

Μία ακόμη εκτενέστατη μελέτη. Σε αυτό το βιβλίο ο Βλ. Ρασσιάς παρουσιάζει με αλφαβητική σειρά και πλούσια εικονογράφηση πάνω από 400 αρχαιοελληνικές εορτές και τελετές. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται τα σωζόμενα μηνολόγια των διαφόρων ελληνικών πόλεων.   

One more lengthy study. In this book Vl. Rassias presents in alphabetical order together with numerous illustrations more than 400 ancient hellenic festivals and rituals. At the end of this study the reader can find lists with the few preserved names of the months of the various ancient greek cities.

11.  Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου. Τόμος Α: Περί Των Πατρώων Θεών (2η έκδοση, συμπληρωμένη), εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 1997, ISBN 960-7748-09-3, 3η έκδοση 2002 υπό το αυτό ISBN   

2nd and 3rd enriched edition of this 1992 book (1997, 2002)

12.  Μια.. Ιστορία Αγάπης. Η Ιστορία Της Χριστιανικής Επικρατήσεως, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 1999, ISBN 960-7748-21-2 (επανεκδόθηκε σε 2η επαυξημένη 4τομη έκδοση το 2005)   

Μία εκτενεστάτη χρονολογική παράθεση (1ος-20ος αιώνας της Βαρβαρικής Εποχής) των θηριωδιών,διωγμών και παντοειδών εγκλημάτων που διέπραξε η λεγόμενη "μονοθεϊστική" θρησκεία στην προσπάθειά της να υποτάξει πολιτισμικά τα "ειδωλολατρικά" έθνη. Από τις αρχικές πυρπολήσεις ναών και βιβλιοθηκών, έως τα κυνήγια των μαγισσών και την ανά τον πλανήτη γενοκτονία των Ιθαγενών Εθνών.   

A lengthy chronological presentation (1st-20th century Era Vulgaris) of all the attrocities, persecutions and other crimes commited by the so-called "monotheist" religion in its effort to convert the "heathen" nations. From the early burnings of temples and libraries, till the witchhunts and the genocide against the Natine Peoples of the globe.

13.   Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου. Τόμος Γ: Ες Έδαφος Φέρειν.., 2α επαυξημένη έκδοση, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2009, ISBN 960-7748-20-4   

Επαυξημένη επανέκδοση του τελικού τόμου της γνωστής τριλογίας του συγγραφέως πάνω στην Αρχαιοελληνική Παράδοση. Σε αυτόν τον τρίτο συγκλονιστικό τόμο περιγράφεται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και συνεχή παράθεση πηγών η καταστροφή του Ελληνικού Πολιτισμού από τους εκχριστιανισμένους Ρωμαίους της Κωνσταντινουπόλεως ("Βυζαντινούς") και οι απηνείς διωγμοί των χριστιανών κατά των Ελλήνων Εθνικών. Μία διαπαντός απάντηση στην γνωστή απάτη περί "ελληνοχριστιανισμού".   

3nd enriched edition of this 1994 book. 
 

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο για μία βιβλιοκριτική της εποχής.

14. Υπερ Της Των Ελλήνων Νόσου. Τόμος B: Η Συρρίκνωση Της Αρχαίας Ψυχής, 2α επαυξημένη έκδοση, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2001, ISBN 960-7748-22-0   

Επαυξημένη έκδοση του δευτέρου τόμου της γνωστής τριλογίας "Υπέρ Της Των Ελλήνων Νόσου". Σε αυτόν τον δεύτερο τόμο ο συγγραφέας εξετάζει το πώς καταργήθηκε η αυτοθεσμιζόμενη ελληνική ΠΟΛΙΣ, το πώς η απαίτηση των μοναρχών να λατρεύονται ως.. Ολύμπιοι Θεοί έβλαψε σοβαρά τα θρησκευτικά ήθη και επίσης το πώς οι Έλληνες κατέληξαν τελικά ένα αλλοτριωμένο ανίσχυρο έθνος μέσα στην αχανή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.   

Enriched 2nd edition of this second volume of the daring trilogy on the ancient Hellenic Tradition. In this second volume Rassias examines how the self-governed hellenic POLIS was terminated, how the demand of the monarchs to be worshipped as.. Olympian Gods damaged seriously the religious morals, and also how the Hellenes ended up an alienated powerless nation in the vast Roman Empire.

15. Ες Παγάν.. Δέκα Χρόνια Κείμενα, Συνεντεύξεις και Ομιλίες Σε Υπεράσπιση Της Αρχαίας Ψυχής, Αθήναι 2001, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», ISBN 960-7748-24-7   

Πρόκειται, όπως επεξηγεί άλλωστε και ο υπότιτλος, για μία επιτομή της γενναίας παρουσίας τού -«ιδιόρρυθμου» για τα άθλια δεδομένα της εποχής μας- λόγου του συγγραφέως μέσα στην νεοελληνική πραγματικότητα της τελευταίας δεκαετίας. Ενός λόγου που ουσιαστικά πρώτος άνοιξε, ωσάν πολιορκητικός κριός που σπάζει τις πύλες ενός κάστρου, την μεγάλη συζήτηση για την ανάγκη του επανελληνισμού μας. Σε αυτό το βιβλίο, απεικονίζεται μέσα από συνεντεύξεις, ομιλίες και άλλα κείμενα, από τα πρώτα εθνικά βήματα του συγγραφέως μέχρι τις ιστορικές του ομιλίες στο Συνέδριο του Πολεμικού Μουσείου ή στο Συνέδριο των ομογενών της Νέας Υόρκης, μία τολμηρή πορεία αφιερωμένη στο Μεγάλο Όραμα, στη δυνατότητα της «Αρχαίας Ματιάς» και ταγμένη στην όχι απλώς ονειροπόλα και θεωρητική αλλά, κυρίως, έμπρακτη πόρευση επάνω στα μονοπάτια που εχάραξε βαθιά η Εθνική Ελληνική Ψυχή, από χαμένους στην αχλύ των μύθων καιρούς, όπως διακηρύσσει άλλωστε ο ίδιος ο τίτλος «ες παγάν» δηλαδή ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ.   

Texts, interviews, speeches of the decade 1991 - 2001

16. «Θεοίς Συζήν. Εισαγωγή Στον Στωϊκισμό», Αθήναι 2001, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», ISBN 960-7748-25-5   

Μία πρωτοποριακή εργασία επάνω στην σπουδαιοτέρα φιλοσοφική σχολή της Αρχαιότητος αναφορικώς με τον καθημερινό βίο και την έμπρακτο εφαρμογή της Αρετής. Ένα βιβλίο που δεν παραθέτει απλώς γνώσεις και λεπτομέρειες για να εντυπωσιάσει τον αναγνώστη, αλλά που, αντιθέτως, φιλοδοξεί ν’αποδειχθεί ένα απελευθερωτικό εργαλείο, ένα «εγχειρίδιον μυήσεως» του συγχρόνου ανθρώπου στην Σοφία και τον υπέροχο Τρόπο των αρίστων προγόνων, προς το «Κατά Φύσιν» και «Κατά Λόγον» Ζήν, προς την αταραξία και γαλήνη της Γνώσεως και της Λογικής.(Διαβάστε τον προλόγο από τον Δρ Αλέξανδρο Μήτσιου).   

A lengthy philosophical and historical presentation of Stoicism and the Stoic philosophers.

17. Βλάσης Γ. Ρασσιάς «Επίτομος Ιστορία των Σπαρτιατών», Αθήναι 2003, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», ISBN 960-7748-29-8   

Μία πολυσέλιδη, πλήρης, καλοτεκμηριωμένη και ανατρεπτική παρουσίαση της ένδοξης αλλά παραποιημένης Ιστορίας των Σπαρτιατών από τις πανάρχαιες εποχές που χάνονται στην αχλύ του Μύθου έως το τέλος της πρώτης μεταχριστιανικής χιλιετίας. Ένα βιβλίο σταθμός για την ελληνική ιστορική βιβλιογραφία, μέ εξαιρετικά πλούσια εικονογράφιση, σχεδιαγράμματα μαχών και συνοπτικούς πίνακες Βασιλέων, Εφόρων, Ολυμπιονικών και Επωνύμων Πατρονόμων. (κάντε κλικ εδώ για εικόνες από την παρουσίαση του βιβλίου στις 3. 11. 2003).   

The lengthiest ever written History of the Spartan people, from the early prehistoric times to the 10th Century of the Era Vulgaris.

18.  Ζεύς. Συμβολή Στην Επανανακάλυψη Της Ελληνικής Κοσμοαντιλήψεως, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», 2η βελτιωμένη έκδοση, Αθήναι 2005, ISBN 960-7747-01-8   

Η εκτενεστέρα έως στιγμής μελέτη της ελληνικής και παγκοσμίου βιβλιογραφίας πάνω στη λατρεία του Θεού Διός. Ο συγγραφέας καταθέτει με λεξικογραφική σειρά και παράθεση εικόνων 540 λατρευτικά επίθετα του υπάτου των Ολυμπίων Θεών. 

19. Μια.. Ιστορία Αγάπης. Η Ιστορία Της Χριστιανικής Επικρατήσεως (2η έκδοση επαυξημένη), Τόμος 1ος (έτη "0" - "400"), εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2005, ISBN 960-7748-34-4      

Μία εξάτομη πλέον και λεπτομερέστατη ιστορική καταγραφή των αμέτρητων εγκλημάτων του Χριστιανισμού, με εικόνες, τεκμηριώσεις, παραπομπές και χρήσιμα αποσπάσματα. Πέντε τόμοι, περίπου 1.500 σελίδες. Ο πρώτος τόμος καλύπτει την περίοδο από το έτος "0" της χρονολογίας των νικητών έως το "400", δηλ. από την κατασκευή της χριστιανικής Θρησκείας έως την καταστροφή της Ελλάδος από τους χριστιανούς Γότθους του Αλάριχου. 

20. Μια.. Ιστορία Αγάπης. Η Ιστορία Της Χριστιανικής Επικρατήσεως (2η έκδοση επαυξημένη), Τόμος 2ος (έτη "401" - "800"), εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2005, ISBN 960-7748-35-2   

Μία εξάτομη πλέον και λεπτομερέστατη ιστορική καταγραφή των αμέτρητων εγκλημάτων του Χριστιανισμού, με εικόνες, τεκμηριώσεις, παραπομπές και χρήσιμα αποσπάσματα.  Δεύτερος τόμος για την περίοδο από το έτος "401" της χρονολογίας των νικητών έως το "800". Από τις θηριωδίες στην Βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή, και την πτώση της Ρώμης έως την στέψη του "άγιου"σφαγέα  αυτοκράτορα Καρλομάγνου. 

21. Μια.. Ιστορία Αγάπης. Η Ιστορία Της Χριστιανικής Επικρατήσεως (2η έκδοση επαυξημένη), Τόμος 3ος (έτη "801" - "1300"), εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη»,  Αθήναι 2005, ISBN 960 - 7748 - 36 - 0   

Μία εξάτομη πλέον και λεπτομερέστατη ιστορική καταγραφή των αμέτρητων εγκλημάτων του Χριστιανισμού, με εικόνες, τεκμηριώσεις, παραπομπές και χρήσιμα αποσπάσματα.  Τρίτος τόμος για την περίοδο από το έτος "801" της χρονολογίας των νικητών έως το "1300". Από την περιβόητη εικονομαχία έως τις αιματηρές Σταυροφορίες στην Μέση Ανατολή και τις χώρες της Βαλτικής. 

22. "Θύραθεν" Φιλοσοφικό Λεξικό, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2006, ISBN 960 - 7748 - 32 - 8 

Εγχειρίδιο πλοηγήσεως στον φωτεινό χώρο της φιλοσοφικής σκέψεως των Ελλήνων και Ρωμαίων Εθνικών, με παραθέσεις και επεξηγήσεις εκατοντάδων φιλοσοφικών όρων μέσα από την πιο έγκυρη γωνία θεάσεως, δηαλδή μέσα από "αρχαία μάτια". 

A Lexicon of philosophical terms, honouring the Hellenic and Roman pagan philosophical thought by presenting it through "ancient eyes".

23. Μια.. Ιστορία Αγάπης. Η Ιστορία Της Χριστιανικής Επικρατήσεως (2η έκδοση επαυξημένη), Τόμος 4ος (έτη "1301" - "1600"), εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2006, ISBN 960 - 7748 - 38 - 7   

Μία εξάτομη πλέον και λεπτομερέστατη ιστορική καταγραφή των αμέτρητων εγκλημάτων του Χριστιανισμού, με εικόνες, τεκμηριώσεις, παραπομπές και χρήσιμα αποσπάσματα.  Τέταρτος τόμος για την περίοδο από το έτος "1301" της χρονολογίας των νικητών έως το "1600". Από την υστερία κατά των υποτιθέμενων "μαγισσών" έως την αλληλοσφαγή των διαφόρων δογμάτων και τις απερίγραπτες θηριωδίες κατά των αυτοχθόνων λαών της Κεντρικής Αμερικής και της ’πω Ανατολής. 

24.  Έθνος, Εθνισμός, Εθνοκράτος, Εθνικισμός, (2η έκδοση επαυξημένη), εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2006, ISBN 960 - 7748 - 40 - 9   

Μία γενναία προσπάθεια ξεκαθαρίσματος εννοιών που στις ημέρες μας συγχέονται (σκοπίμως ή από άγνοια) προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε κάθε υγιά απόπειρα στροφής προς τις αρχαίες, προχριστιανικές Παραδόσεις.   
   
A daring effort to serarate meanings confused (in purpose or because of ignorance) to the point of causing serious problems to all healthy attempts to return to the pre-christian Traditions. 
 

25. Σημειώσεις επάνω στον Φόβο και την Αφοβία, (δίγλωσση έκδοση: Notizen uber die Angst und die Angstlosigkeit), εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2006, ISBN 960 - 7748 - 37 - 9  

29 λακωνικές καταθέσεις προς μία φιλοσοφία άμεσης υπέρβασης της παράλογης αγωνίας για την ατομική απώλεια.

26. Λαιμητόμος Αρετή. Ροβεσπιέρος - Σαιν Ζυστ - Κουτόν, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2007, ISBN 960 - 7748 - 39 - 5

Τιμή και ιστορική αποκατάσταση τριών υποδειγματικών επαναστατών, που βρέθηκαν σε κάποια στιγμή κυκλωμένοι από παντού, στεκόμενοι πολύ ψηλά και άρα πολύ εκτεθειμένοι, αποφασισμένοι ανάμεσα σε καθάρματα αλλά και φοβισμένους παλινδρομούντες. Τιμή σε τρεις επαναστάτες που βρέθηκαν σχεδόν εξώκοσμοι απόστολοι μιας Αρετής, προς την οποία όμως ήδη είχαν εκφράσει τον αμυντικό, οξύ φθόνο της, όχι μόνο οι τύραννοι, οι αντεπαναστάτες, οι απατεώνες και οι κερδοσκόποι, αλλά και η πολυπληθής μάζα των επίδοξων τσαμπατζήδων καταναλωτών της κοινωνικής ισονομίας, της υλικής ευημερίας και της πολιτικής ελευθερίας. Τιμή σε τρεις εξαιρετικούς ανθρώπους που βρέθηκαν απόστολοι μιας απαιτητικής Αρετής, που όφειλε να καρατομήσει τους αντιπάλους της, να γίνει δηλαδή η ίδια λαιμητόμος.

27. Αρετή. Το Αξιακό Σύστημα των Ελλήνων,
εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2012, ISBN 978 - 960 - 7748 - 49 - 2


Mία σειρά απομαγνητοφωνημένων σεμιναρίων Ηθικής Φιλοσοφίας με θέμα τις αρετές, δηλαδή το αξιακό σύστημα των εθνικών Ελλήνων, τα οποία πραγματοποίησε ο Βλ. Ρασσιάς στο εν Αθήναις «Φιλοσοφικό Αθήναιο Εκατηβόλος» κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012. Μία κανονική μύηση σε ένα αξιακό σύστημα που εάν οι πραγματικοί Έλληνες υπήρχαν σήμερα θα μεταδιδόταν αυτομάτως από την οικογένεια και το σχολείο, όπως αυτομάτως μεταδίδεται σήμερα δυστυχώς το ακριβώς αντίθετο, ή ακόμα και αντίπαλο, «αξιακό» σύστημα της ταπείνωσης του ανθρώπου.
28. Εξελληνισμός. Η επαφή Ελληνισμού – Ιουδαϊσμού από την εποχή του Αλεξάνδρου έως την Ύστερη Αρχαιότητα,
εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2014, ISBN 978 - 960 - 7748 - 50 - 8

Η Ιστορία της ισχυρής επίδρασης του Ελληνισμού στους λαούς της Ανατολής ως πολιτισμική, θρησκευτική και βιοτική πρόταση από την εποχή του Αλεξάνδρου έως και την Ύστερη Αρχαιότητα, με επικέντρωση στην περίπτωση των ιδιότροπα αντιδραστικών οπαδών του υποτιθέμενου «Ενός Θεού».


29. Non Serviam. Κείμενα ενάντια στον Εφηρμοσμένο Μονοθεϊσμό, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2016, ISBN 978-960-7748-52-2

Τέσσερα κείμενα ενάντια στον Εφηρμοσμένο (Θρησκευτικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό) Μονοθεϊσμό, κοντολογίς ενάντια σε όλα τα προσωπεία του που έχουν αυτοεξουσιοδοτηθεί να «σώζουν» ασταμάτητα την ανθρωπότητα από τον... εαυτό της. Για προηγμένους και απαιτητικούς αναγνώστες.


30. Αρετή. Το Αξιακό Σύστημα των Ελλήνων. Τόμος 2, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2016, ISBN 978-960-7748-53-9

Η συνέχεια των απομαγνητοφωνημένων σεμιναρίων Ηθικής Φιλοσοφίας με θέμα τις αρετές, δηλαδή το αξιακό σύστημα των εθνικών Ελλήνων, τα οποία πραγματοποίησε ο Βλ. Ρασσιάς στο εν Αθήναις «Φιλοσοφικό Αθήναιο Εκατηβόλος» από το δεύτερο εξάμηνο του 2012 έως και το πρώτο του 2015.

31. "...το μεγαλείο και την απελπίσία σου" / Ιστορικό αφήγημα για την μυστική διαδρομή της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2017, ISBN 978-960-7748-54-6

Ιστορικό αφήγημα για την μυστική διαδρομή της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας από την εποχή των διωγμών της έως τον αιώνα μας.


32. Η Ιστορία του κινήματος της «Ελεύθερης Σκέψης», εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήναι 2017, ISBN 978-960-7748-55-3

Η Ιστορία του αγώνα για την ελευθερία της γνώσης, της άποψης και της έκφρασης, από τον Τζιορντάνο Μπρούνο έως τον 20ο αιώνα.

33. Ποτέ δεν ξημέρωσε πραγματικά στην Νεοελλάδα / Ιστορική πραγματεία με αφορμή τον «Παπουλάκο», εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήνα 2017, ISBN 978-960-7748-56-0

.. Ποτέ δεν ξημέρωσε πραγματικά στην Νεοελλάδα. Μέσα στο έλος που κρύβεται κάτω από μία λεπτή κρούστα εύτακτης «σημερινότητας», από την εποχή του Κοσμά του Αιτωλού έως σήμερα, είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία ημέρα. Παρ’ όλο που από την ίδρυση τού Νεοελληνικού Κράτους, ο ρυθμός ένταξής του στον προηγμένο κόσμο εξωτερικά μοιάζει ικανοποιητικός, στην πραγματικότητα αυτό παραμένει ένας καθυστερημένος βυζαντινο-οθωμανικός μηχανισμός και η κοινωνία του βαθύτατα ανορθολογική, εσωστρεφής, θρησκόληπτη, υποκριτική, αλλοφοβική, διεφθαρμένη και συνάμα διαφθείρουσα".

34. Μεγάλο Λεξικό του Ευρωπαϊκού Πολυθεϊσμού, Τόμος Πρώτος, ’αχ έως Βάκχος, εκδόσεις «Ανοιχτή Πόλη», Αθήνα 2018, 978-960-7748-58-4

Για πρώτη φορά στην παγκόσμια βιβλιογραφία, ένα Μεγάλο Λεξικό για τις λατρείες, τους Θεούς, τις ιερατείες, τα μυστήρια, τα σύμβολα και τις αντιλήψεις του όλου ευρωπαϊκού Πολυθεϊσμού. Ο πρώτος τόμος καλύπτει τα λήμματα από «’αχ» έως «Βάκχος».

                


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:    

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ  

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ   

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ"

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" (1980 - 1993)

ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΗΧΟΙ    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
  

  Βίντεο και ήχοι - Videos and audios:
O Bλάσης Γ. Ρασσιάς έχει επίσης δημοσιεύσει περισσότερα από 200 KNOLS στον σχετικό χώρο της Google

Vlassis G. Rassias has also published more than 200 KNOLS at the relative Google project