ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Σκηνές από διάφορες ξεναγήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Βλάσης Ρασσιάς
για λογαριαμσό διαφόρων φορέων, σε αρχαιολογικούς ή ιερούς τόπους
των Ελλήνων προγόνων μας.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ: 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" 

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" (1980 - 1993) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ