Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ



Ολόκληρη η διάλεξη του συγγραφέα - ιστορικού Βλάση Γ. Ρασσιά "Η Αρχαία Ελλάδα ως οδηγός για τον σύγχρονο Άνθρωπο" που δόθηκε στις 6 Μαϊου 2009 στόν Όμιλο Φίλων του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού "Έλευσις"¨της Λευκωσίας. Τον συγγραφέα προλόγησε ο δημοσιογράφος - ποιητής Γιώργος Πήττας.
















 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ: 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" 

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" (1980 - 1993) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ