ΥΜΝΟΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ


Υμνέομεν φιλότητος φάος,
ολβίους φιλίππους,
διδύμους υιούς κραταιού Διός,
ψυχάς βροτών έλκοντες εις Αθανάτους,
ιππείς χρυσηνίους, πυριστεφείς Διοσκούρους άνακτας,
τροπαιοφόρους, οπλοφόρους, κοσμήτορας, φύλακας
ουρανοπλάγκτους, επιφανείς, οργιοφάντας.

Κλύτε σαωτήρες μέγιστοι,
κινδύνους θνητών ποντοπλανήτων διασπώντες
φόβους αποπέμποντες,
βροτών επίκουροι, ισότητι χαίροντες,
νεύσατ’ εμοί φάος αγνόν, ομίχλας αποσκεδάσαντες,
πανεχθείς γνώμας παύοντες
αεί επ’ ευδόξοις έργοις κλέος εσθλόν άγοντες.

Βλάσης Γ. Ρασσιάς, 2010

ΥΜΝΟΣ ΗΛΙΟΥ

(Σύνθεση/αναδιάταξη από τους "μαγικούς" ύμνους 3 και 4 στον Θεό Ήλιο)

Αεροφοιτήτων ανέμων εποχούμενος αύραις,

Ήλιε χρυσοκόμα, διέπων φλογός ακάματον πυρ,
αιθερίοισι τρίβοισι μέγαν πόλον αμφιελίσσων,
γεννών αυτός άπαντα άπερ πάλιν εξαναλύεις,
εκ σου γαρ στοιχεία τεταγμένα σοίσι νόμοισι
κόσμον άπαντα τρέφουσι τετράτροπον εις ενιαυτόν.

Κλύθι μάκαρ, αεροδρόμε,
χρυσήνιε Τιτάν
κλήζω σε, τον ουρανού ηγεμόνα,
δράκων ακμαίε, Φύσι και πυρός αρχή,
κάνθαρε, κύκλον άγων σπορίμου πυρός, αυτογένεθλε,
όστε δισύλλαβος ει, ΑΗ, και πρωτοφανής ει.

Νεύσον εμοί, λίτομαι, ότι σύμβολα μυστικά φράζω,
προπάτωρ, κόσμου θάλος, αυτολόχευτε,
πυρφόρε, χρυσοφαή, φαεσίμβροτε,
τηλεσκόπε, υψικέλευθε, κοίρανε κόσμου,
ίλαθί μοι, και μοι σθένος αυτός οπάζοις.

Βλάσης Γ. Ρασσιάς, 2010

ΠΑΙΑΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Φοίβε Θεέ
άναξ πυρφόρε
τριποδιλάλε, ξανθέ τοξευτά,
Άπολλον Θεέ
μάντι, δαφνηφόρε,
δαίμων καθάρσιε και αυξητά,
Εσένα καλούμε
Εσένα υμνούμε
πύθιε, λατώε, παιάν, κοσμητά.


Βλάσης Γ. Ρασσιάς, 2003
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΡΕΩΣ ΕΝΥΑΛΙΟΥ


Άλα - ε - άλα - λάλα - λάλα - ε
Άλα - ε - άλα - λάλα - λάλα - ε

Άρες, Θεέ τειχεσεπλήτη, Άρες, χαίρε χαλκάρματε
Άρες, Θεέ τειχεσεπλήτη, Άρες, χαίρε οβριμόθυμε
Άρες, Θεέ τειχεσεπλήτη, Άρες, χαίρε φιλαίματε
Άρες, Θεέ τειχεσεπλήτη, Άρες, χαίρε ενυάλιε

Άλα - ε - άλα - λάλα - λάλα - ε
Άλα - ε - άλα - λάλα - λάλα - ε


Βλάσης Γ. Ρασσιάς, 2003 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ: 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" 

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" (1980 - 1993) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ